Executive Commitee

Shri Datta Prasadik Shikshan Prasarak Mandal’s,

Late Rajkamalji Bharti Arts, Commerce and Smt. Sushilabai R. Bharti Science College, Arni, Dist. Yavatmal.

 

Executive Committee

Dr. Sanjay R. BhartiPresident
Dr. Sau.Kiran S. Bharti Vice-President
Shri. Satish R. BhartiSecretary
Shri. Priydarshan R. BhartiTreasurer
Shri. Manoj P. MahureJoint-Secretary
Smt. Sushilabai R. BhartiMember
Shri. Bhavarlalji F. KothariMember
Sau. Ashatai P. BahrtiMember
Ku. Nutan R. BhartiMember