News

Welcome to Late Rajkamalji Bharti Arts, Commerce and Smt. Sushilabai R. Bharti Science College

Shri. Datta Prasadik Shikshan Prasarak Mandal's

Late Rajkamalji Bharti Arts, Commerce
and
Smt. Sushilabai R. Bharti Science College,

Arni, Dist-Yavatmal (M.H.) 445103
(Affiliated to Sant Gadge Baba Amravati, University)

Sr. No. Name Designation
01 Dr. Kirantai Sanjay Bharti President
02 Mr. Samruddha Sanjay Bharti Vice-President
03 Shri. Priydarshan Rajkamalji Bharti Treasurer
04 Adv. Siddharth Sanjay Bharti Secretary
05 Shri. Manoj Pandurang Mahure Joint-Secretary
06 Ku. Nutan Rajkamalji Bharti Member
07 Shri. Girdharilal Chhaganlal Rathi Member
08 Sau. Ashatai Priyadarshan Bharti Member
09 Dr. Shashikant Vasantarao Wankhade Member
Copyright @ 2023 Late Rajkamalji Bharti Arts, Commerce and Smt. Sushilabai R. Bharti Science College, Arni | Design by